1.121.157
תיקון באג בהנהלת חשבונות, שבו היה מצב אפשרי שבו הסיכום היה יוצא שגוי.

1.121.154
תמיכה בדוא"ל

1.121.147
אפשרות להסתיר יתרות 0
ניתן לבחור "בית כנסת" או "בית מדרש" או "מרכז רוחני"
וכמובן תיקון שגיאות - ותודה למאירים

1.121.125
תיקון שגיאה בהצגת קבלות

1.121.121
תיקון שגיאה בהפעלת הגבאי

1.121.83
מיון וסינון לפי בחירה בדוח ניהול חשבון הוצאות/השקעות

1.121.78
תיקון סיכומי ביניים בדוח סיכום חובות לחבר

1.121.68
טיפול בעניין תקלות במהלך ההתקנה

1.121.58
תיקון דוחות הוצאות השקעות וסיכומים

1.121.57
הצג את כל הפעולות לכל התאריכים> לחץ על "הצג הכל" ב- "תרומות"
בחר קבלה> רשום מספר קבלה ב- "מקבלה" ולחיצה כפולה על "עד קבלה"

1.121.55
תיקון באג בדף היומי - ותודה לכל המזרזים

1.121.53
תיקון באג - ותודה לכל המזרזים

1.121.44
ניהול חשבונות מאוחד לתרומות, דמי חבר, והכנסות.

1.121.4
בחירה תורמים להדפסה

1.120.86
שינויים ב... <הנהלת חשבונות=""> <תרומות מתפללים="">
בצע גיבוי נתונים לפני עדכון

1.120.57
התקנה מלאה בלבד למערכת הפעלה WinXp

1.120.37
סידור מישני לפי תאריך בדוחות מודפסים.

1.120.36
תיקונים של באגים קלים.
תמיכה בקליטת מתפללים בשפה לועזית.
אפשרות להוציא קבלה בפורמט לועזי.
אפשרות זו נמצאת בלוח הבקרה של הגבאי המוחשב.

1.120.35
תיקון באג בתאריכי שמחות.

1.120.34
בניהול עליות וכיבודים ניתן לבחור על ידי כתיבה ללא שימוש בעכבר.

1.120.32
ניתן לבחור טופס קליטת נתונים בעצוב חדש בלוח הבקרה של ה"גבאי"
בטופס החדש ניתן לשמור פרטים נוספים בכרטיס המתפלל
ניתן גם לסרוק תמונת מתפלל ישירות מהטופס

1.120.31
טיפול בשגיאות הדפסה.

1.120.26
בניהול עליות וכיבודים אפשר לסנן רשומות לפי שנה עברית (בנוסף לשאר הסינונים).

1.120.21
תיקון שגיאה במיפוי מקומות ישיבה.

1.120.18
תיקון טקסט במדבקות "בן" או "בת" לפי העניין.

1.120.17
אזהרה בקליטת חבר חדש כאשר שמו נמצא ברשימה.
ניסוח כותרת התחתונה בניווט רשומות.
לדוגמא <שורה מ-="" מס="" שורות=""> .

1.120.15
כרטיסי ברכה מוגדלים.

1.120.13
הוספנו ציון <שבת מברכים=""> בלוח הדלקת נרות שנתי.

1.120.9
אפשר לקבוע בניהול תור מועמדים לעליה לתורה את מכסת בני החבר שיכללו ברשימה.

1.120.6
הפרדת מספר קבלה מאסמכתא בדו"ח פעילות בנק/קופה.

1.120.3
חלוקת רוחב הדו"ח במידה שווה יחסית ובהתאם לבחירת השדות
גם בדו"ח 'מועמדים לעליה לתורה'

1.120.1
חלוקת רוחב הדו"ח במידה שווה יחסית בדו"ח 'רשימת מתפללים/מדבקות'
כמו כן ניתן לסנן שם לפי גיל בר מצווה.

1.119.26
'שבת מברכים+המולד הבא' בכותרת דו"ח 'מועמדים לעליה לתורה'.

1.119.0
התאמה ל - 2000 Windows.

1.118.18
ניתן לא להציג בדוח מועמדים לעליה לתורה את אלו שהפסידו עליה.

1.118.1
אפשר להציג עיר בדו"ח בעמודה נפרדת מהכתובת.

1.117.36
בחירת שדות חופשית יותר לרשימת מתפללים ולמועמדים לעליה לתורה.

1.117.20
עדכון מסכי עזרה.

1.117.16
קובצי עזרה ( F1 Help ) במספר מסכים.
בגירסאות הבאות נוסיף מדי פעם קובצי עזרה למסכים נוספים.

1.117.12
דו"ח ריכוז חובות חברים כללי או לפי בחירה.

1.117.10
בחירת מתפלל לפי קוד זיהוי שניתן לו בישום ב- <קליטת נתונים=""> .

1.117.6
בארועי השבוע ניתן להציג דו"ח מכירות של עליות וכיבודים עם או בלי התרומה.

1.117.1
הסיבה של תרומות והכנסות תוצג בקבלה כפי שהיא מוצגת בשורת החשבון.
ניתן לעדכן קבלות שכבר הופקו, בסיבה המקורית של החשבון.

1.116.52
אפשרות להדפיס דוחו"ת כספיים לחברים שנבחרו במרוכז בדפים נפרדים.
שמירת מצבי בחירה בדוחות כספים.

1.116.36
בדוח מועמדים לעליה לתורה הופרד והוקדם שם פרטי למשפחה.

1.116.32
הוספת מקומות לזמני היום.

1.116.26
סיכום מפורט בדו"ח פעולות כספיים של מתפללים <שולמו> <לא שולמו=""> <סך כללי=""> .

1.116.12
אפשר לבחור סמל לעיצוב הקבלה ב<קבלות> ללא צורך לעבור ל<בקרה>.
הבחירה מ-עד <קבלות> תציג תחום מספרים אמיתי מקבלה 1 עד מס' הקבלה האחרון.

1.116.10
מתפלל שיש לו יותר מארוע אחד יופיע בדו"ח מועמדים לעליה לתורה בהתאם.
רשימת מתפללים בדמי חבר בכספים תכלול חברים שהם ראשי משפחה והם <חבר> <חבר זמני=""> <בן-חבר קבוע> <אלמנה> .

1.116.1
הוספת שורת סיכום בדוח כספים של חברים.

1.1106.
אפשרות בחירה בדוחות כספיים שולם/לא שולם, מאפשר דוח דמי חבר שלא שולמו.

1.115.28
דוח פירוט פעולות חברים הופרד לשני דוחות נוספים תרומות חבר - ודמי חבר.

1.115.27
לחצן לדחיסת קובץ הנתונים - נמצא בחלון הבקרה.

1.115.20
ניתן להגדיר את גודל הסמל שיופיע על הקבלה בכספים.

1.115.15
בדוח יומן אירועי השבוע, זמני היום השבועי יוצג, מיום שישי עד יום חמישי שלאחריו.
בדוח רשימת עליות לתורה, המיון לפי פרשה יהיה מיון לפי תאריך עליה.

1.115.11
ניתן להגדיר בן חבר נשוי או שנמצא בלימודים כלא קבוע לעניין עליה לתורה.
הערה: גיבוי נתוני מתפללים בלבד = ללא נתוני עליות וכספים.

1.115.6
ניתן להדפיס כרטיס פרטים גם לנשים ובנות חבר.

1.115.5
מספור שורות בדוחות.
בקליטת נתוני מתפלל נוסף נתון 'מספר זהות'.
בעדכון פירטי חבר ניתן לדפדף בלחצני Up/Down egaP.
באלפון יוצג: מספר אנשים שנבחרו מתוך סך כל האנשים.
דו"ח חדש בארועים אישיים מציג ארועים למתפלל שנבחר לשנה שנבחרה.

1.115.0
ניתן לפצל פעולת חשבון על ידי עדכון לסכום ששולם,
בזמן שמירת העדכון תאשר אם לשמור את יתרת החוב.
אפשר לקבוע ב-<בקרה> את מספר האפסים אחרי הנקודה בשבר עשרוני.

1.114.22
מיון קבלות בסדר עולה יורד לפי כל שדה שיבחר.

1.114.14
הצגת שם השדה שנבחר למיון בטבלת 'עליות וכיבודים' ובטבלאות 'הנהלת חשבונות'.
מיון מישני בדו"ח מועמדים לעליה לתורה לפי שם.

1.114.12
הוספת אפשרות לגיבוי נתוני מתפללים בלבד.
הוספת אפשרות למחיקת נתונים כללית.

1.114.7
ניתן להוסיף כיבודים שונים בעדכון עליות וכיבודים.
מיון לפי סדר עולה או יורד לפי כל שדה שנבחר.

1.114.3
תאריך לידה של רעיה בכרטיס חבר ריק.
רישום עליות וכיבודים יפתח במשך השבוע בפרשת שבוע שעבר.
בהקלדת תאריך לועזי בפורמט שגוי תקפוץ הודעה והדרכה על כך.

1.114.1
ניתן לבחור כבודים נוספים כמו גלילה ואנעים זמירות, ברישום עליות.
ניתן לכתוב כותרת אישית לא קבועה לדוח רשימת מתפללים.
רשימת הילדים בכרטיס חבר רגיל הוגדלה ל-21.

1.113.5
מיון בקליטת רשומות של הנהלת חשבונות לפי סדר עולה או יורד,
לפי שדה שנבחר על ידי לחיצה בכותרת השדה.
הוסף שדה לסימון פעולה כאשר הסכום הופקד בבנק.
דו"ח פעולות קופה ודו"ח פעולות בנק.

1.112.7
הוספת מספר ערים בארץ ובחו"ל לרשימת הערים לזמני היום.

1.112.6
אפשר לתכנן קדימה אירועי שבת על ידי מכירת עליות כיבודים ותפקידים נוספים.

1.112.5
אפשר להגדיר גודל של ארון קודש ובימה במפת מקומות של אולם התפילה.

1.112.2
מחשבון לוח בכספים לצורך שיחזור תאריכים של מאגר קבלות ישן.
שיפור העבודה עם רישום עליות מאפשר לרשום קנייה של הולכה או הגבהת ספר תורה וכדו'

1.112.1
דו"ח חדש שניקרא פירוט פעולות לחברים שכולל פירוט תרומות חברים ופירוט דמי חבר.
בהפקת הקבלה הראשונה בלבד, אפשר לבחור מספר קבלה לאיתחול ומיספור הקבלות !!!

1.112.0
מאפשר דיוק עד חלקי המילימטר בהגדרת מדבקות, ומיון נבחר להדפסה.
כרטיסי חבר וגם דו"ח כספי מפורט לחבר אחד או יותר עם אפשרות לסינון לפי סטטוס.
דו"ח חדש שניקרא פירוט פעולות לחברים שכולל פירוט תרומות חברים ופירוט דמי חבר.
אפשרות לקלוט מספר עליות למתפלל, אפשרות לקלוט ולערוך את סיבת התרומה בקליטת עליות.
מחיקת דמי חבר שנתי כל עוד לא הופקה קבלה, צפיה לפני הדפסה בקבלות מיד עם ההפקה, הפרדה בין קבלות לדו"חות,
 

עדכונים:
הגבאי הממוחשב 2
ז' ניסן ה'תשפ"ד 15/04/2024
גירסא 2.0.0.177

הלוח התמידי 2
כו' תמוז ה'תשעז 20/07/2017

הגבאי הממוחשב 1
28/09/2008 כח' אלול התשס"ח
גירסא 1.121.171
רשימת תפוצה:
 
כתובת הדוא"ל שלך:

קישורים ממומנים:

שש וארגמן - סלון כלות

 
100% clean
2021
נר זיכרון - לזכרו של יהודה פולק ז"ל
כמפעל הנצחה ליהודה פולק ז"ל, הוחלט להקים את תוכנת הגבאי הממוחשב.

יהודה היה שילוב של אדם נהדר משכמו ומעלה עם לב רחב ויכולת נתינה אין סופית, טוב לב עם תכונות רבות ונפלאות. יהודה התייחס בכבוד רב לאדם הפשוט כמו לאדם הנכבד. במשפחה ידעו שתמיד יש על מי לסמוך, בכל!

יהודה נלב"ע ביום טז' אדר תשנ"ט (4.3.1999) 
 
הגבאי הממוחשב. ליצירת קשר: support@hagabay.com, 054-5655765